Kullanım Kılavuzları |
Sistem Girişi
SUNUCU-1
  

 

Hitit Üniversitesi
HİTİT ÜNİVERSİTESİ GÜNEY VE KUZEY KAMPÜSÜ
REKREATİF AKTİVİTE ÇEŞİTLİLİĞİNİ OLUŞTURABİLECEK ALANLARIN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Üniversitelerde, gençleri akademik başarıya taşıyacak olan eğitim programlarının yanı sıra, üniversite kampüslerinde gerçekleştirilecek olan "Rekreasyon Programları", öğrencilerin ve üniversite personelinin sosyal yaşam dengesini kurmasına fırsat tanır. Daha sağlıklı, stresten arınmış, insan ilişkilerinde başarılı, kendini yenileyerek geleceğe daha güvenle bakan gençlerin yetişmesine katkı sağlar. Rekreatif etkinlikler, katılanın gönüllü olarak seçtiği ve boş zamanını değerlendirdiği etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler; sportif etkinlikler başta olmak üzere, oyunlar, doğa etkinlikleri, müzikal uğraşılar, sanatsal etkinlikler, hüner gerektiren etkinlikler, sosyal ve kültürel etkinlikler olarak genel başlıklar altında toplanabilir.
Akademik ve İdari Personelimiz, Öğrencilerimiz; Üniversitemizin Kuzey ve Güney Kampüsünün alt yapısı tamamlanacak olup, Kampüs Rekreatif Alanların Planlanması ve Programlanması tamamen sizlerin görüş ve önerileriniz doğrultusunda şekillenecektir. Bu doğrultuda size yöneltmiş olduğumuz sorulara gereken ilgiyi göstermeniz ve görüşlerinizi paylaşmanız büyük önem arz etmektedir.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Öğr. Gör. Doktorant Özlem DEMİRTAŞ

-------------------------------------------
Ankete katılanların kimlik bilgileri kesinlikle kaydedilmemektedir.